Cập nhật lịch thi chứng chỉ Tây Ban Nha mới nhất

Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha DELE – Bạn có biết?

Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha như một ngoại ngữ là những chứng chỉ chính thức công nhận trình độ hiểu biết và tinh thông ngôn ngữ Tây Ban Nha, do Viện Cervantes đại diện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo Tây Ban Nha công nhận.

>> Xem thêm: Giới thiệu các chứng chỉ Tây Ban Nha cập nhật

Các Trình độ

Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha trình độ A1 chứng nhận trình độ ngôn ngữ vừa đủ để hiểu và sử dụng các cách diễn đạt sử dụng hàng ngày ở bất cứ nơi nào nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nhằm mục đích đáp ứng các nhu cầu trước mắt.

Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha trình độ A2 chứng nhận ứng cử viên có khả năng hiểu các cụm từ cũng như các cách diễn đạt quen thuộc sử dụng hàng ngày trong các lĩnh vực nổi trội (thông tin cơ bản về bản thân và gia đình, mua sắm, địa điểm yêu thích, nghề nghiệp, v.v…)

Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha trình độ B1 (sơ cấp) chứng nhận trình độ ngôn ngữ đủ để hiểu và đáp lại một cách phù hợp trước các tình huống quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày và truyền đạt mong muốn, nhu cầu với dạng cơ bản.

Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha trình độ B2 (trung cấp) chứng nhận trình độ ngôn ngữ đủ để đối phó với các tình huống quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, với các hoàn cảnh giao tiếp bình thường mà không yêu cầu sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành.

Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha trình độ C1 chứng nhận trình độ ngôn ngữ đủ để tự diễn đạt rõ ràng và không bị hạn chế điều muốn nói. Ứng viên sở hữu một kho từ vựng phong phú, bao gồm cả thành ngữ và cách nói thông dụng.

Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha trình độ C2 (nâng cao) chứng nhận trình độ ngôn ngữ cần thiết để đối phó với những tình huống yêu cầu cách sử dụng ngôn ngữ cao hơn và thể hiện sự hiểu biết về những tập quán văn hóa.

>> Xem thêm: Những điều cần biết hồ sơ du học Tây Ban Nha

Lệ phí thi năm 2019:

Trình độ A1: VND 1.200.000
Trình độ A2: VND 1.300.000
Trình độ B1: VND 1.400.000
Trình độ B2: VND 1.800.000
Trình độ C1: VND 2.000.000
Trình độ C2: VND 2.300.000

Trình độ A1 Escolar: VND 1.200.000
Trình độ A2/B1 Escolar: VND 1.400.000

Ngày tiến hành kiểm tra và thời hạn đăng ký cho kỳ thi tháng 5/2019 tại Hanoi

Lịch thi Bắt đầu đăng ký Kết thúc đăng ký
24/05/2019 DELE Escolar 14/11/ 2018 27/03/ 2019
25/05/2019 DELE A1-C2 14/11/ 2018 27/03/ 2019

Ngày tiến hành kiểm tra và thời hạn đăng ký cho kỳ thi tháng 11/2019 tại Hanoi

Lịch thi Bắt đầu đăng ký Kết thúc đăng ký
24/11/2019 DELE Escolar 14/11/2018 09/10/ 2019
25/11/2019 DELE A1-C2 14/11/2018 09/10/ 2019

Để đăng ký cần phải có các giấy tờ sau: Mẫu đăng ký, đã hoàn chỉnh, bạn có thể tải xuống tại đây: https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/formulario_inscripcion_dele_2019_vt.pdf.

Photocopy giấy tờ nhận dạng có ảnh, bao gồm các thông tin sau đây: nhận dạng, quốc tịch, nơi và ngày sinh. Các thông tin khai báo do ứng viên khai trong mẫu đăng ký phải chính xác với giấy tờ nhận dạng. Thu bằng tiền mặt (nếu có thể, số tiền chính xác)

Địa điểm đăng ký:

Aula Cervantes Hà Nội. Phòng 511, nhà C, Đại học Hà Nội, Km 9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt ( Nếu có thể, mang theo số tiền chính xác với trình độ mà bạn sẽ đăng ký).

Để biết thêm thông tin về các chứng chỉ DELE, hãy liên lạc đến Viện Cervantes Hà Nội trên trang web adx1han@cervantes.esaula.hanoi@cervantes.esvà liên hệ số điện thoại 024 35 530 730.

Đồng thời để biết rõ thêm thông tin chi tiết, các tài liệu, các bài kiểm tra mẫu, các thông báo, vv. hãy truy cập trên trang web chính thức của chứng chỉ DELE Tây Ban Nha.

Trung tâm khảo thí DELE tại Việt Nam

HÀ NỘI

Viện Cervantes Hà Nội
Trường Đại học Hà Nội
Phòng 511, nhà C
Km.9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
+84 (0) 24 355 307 30
aula.hanoi@cervantes.es

 

 

Nội dung liên quan

Đăng ký nhận tin tức mới

Đăng ký để nhận các bài đăng blog mới nhất vào hộp thư đến của bạn mỗi tuần.

Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật