GEC - TỔ CHỨC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA TÂY BAN NHA

Các chương trình du học

1. Bậc phổ thông
2. Du học nghề
3. Bậc cử nhân
4. Bậc Thạc sỹ

Quy trình - Thủ tục

 1. 1. Tiếp nhận thông tin
 2. 2. Lên Phương án khả thi
 3. 3. Xử lý hồ sơ
 4. 4. Tiếp tục đồng hành lâu dài

Chuẩn bị hành trang

 1. 1. Danh sách việc cần làm
 2. 2. Phương án quản lý rủi ro
 3. 3. Kết nối và hòa nhập với cộng đồng địa phương
 4. 4. Cơ hội Việc làm tại Tây Ban Nha

LỘ TRÌNH DU HỌC

Học tiếng Tây Ban Nha/ tiếng Anh

 • Kiểm tra trình độ
 • Xây dựng mục tiêu và tiến độ học
 • Hoàn thiện hồ sơ du học

Chọn trường, chọn ngành học

 • Ghi danh
 • Thực hiện các thủ tục tuyển sinh
 • Tìm kiếm học bổng

Bắt đầu cuộc sống của Du học sinh

 • Đăng ký thường trú, thẻ ngân hàng, sim điện thoại
 • Khai thác các tiện ích trong trường đại học
 • Làm quen với cuộc sống hàng ngày tại Tây Ban Nha

Thông tin hữu ích

GEC  – Từ trụ sở chính của mình tại Đại học Complutense của Madrid, GEC dựa vào đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong giáo dục và hợp tác quốc tế, không ngừng tạo ra các cơ hội hợp tác sâu rộng và sâu rộng cho các trường cao đẳng và đại học trên toàn thế giới.

Universidad de Complutense

Thành phố Alcalá, 27.000+ Sinh viên, 2000+ Giáo sư, 340+ Chương trình học

1 Đây là ngôi trường với 7 Giải Nobel, 18 Giải Price Of Asturias, 7 Giải Cervantes trong suốt lịch sử hơn 500 năm

1 Nơi ươm mầm tài năng của những vĩ nhân: Thủ tướng Tây Ban Nha, Hồng Y Giáo chủ và nhiều Triết gia, Nhà Văn nổi tiếng Thế giới

Universidad de Complutense

Thành phố Alcalá, 27.000+ Sinh viên, 2000+ Giáo sư, 340+ Chương trình học

1 Đây là ngôi trường với 7 Giải Nobel, 18 Giải Price Of Asturias, 7 Giải Cervantes trong suốt lịch sử hơn 500 năm

1 Nơi ươm mầm tài năng của những vĩ nhân: Thủ tướng Tây Ban Nha, Hồng Y Giáo chủ và nhiều Triết gia, Nhà Văn nổi tiếng Thế giới

Universidad de Alcalá

Thành phố Alcalá, 27.000+ Sinh viên, 2000+ Giáo sư, 340+ Chương trình học

1 Đây là ngôi trường với 7 Giải Nobel, 18 Giải Price Of Asturias, 7 Giải Cervantes trong suốt lịch sử hơn 500 năm

1 Nơi ươm mầm tài năng của những vĩ nhân: Thủ tướng Tây Ban Nha, Hồng Y Giáo chủ và nhiều Triết gia, Nhà Văn nổi tiếng Thế giới

Universidad de Alcalá

Thành phố Alcalá, 27.000+ Sinh viên, 2000+ Giáo sư, 340+ Chương trình học

1 Đây là ngôi trường với 7 Giải Nobel, 18 Giải Price Of Asturias, 7 Giải Cervantes trong suốt lịch sử hơn 500 năm

1 Nơi ươm mầm tài năng của những vĩ nhân: Thủ tướng Tây Ban Nha, Hồng Y Giáo chủ và nhiều Triết gia, Nhà Văn nổi tiếng Thế giới

Universidad de Alcalá

Thành phố Alcalá, 27.000+ Sinh viên, 2000+ Giáo sư, 340+ Chương trình học

1 Đây là ngôi trường với 7 Giải Nobel, 18 Giải Price Of Asturias, 7 Giải Cervantes trong suốt lịch sử hơn 500 năm

1 Nơi ươm mầm tài năng của những vĩ nhân: Thủ tướng Tây Ban Nha, Hồng Y Giáo chủ và nhiều Triết gia, Nhà Văn nổi tiếng Thế giới

Universidad de Alcalá

Thành phố Alcalá, 27.000+ Sinh viên, 2000+ Giáo sư, 340+ Chương trình học

1 Đây là ngôi trường với 7 Giải Nobel, 18 Giải Price Of Asturias, 7 Giải Cervantes trong suốt lịch sử hơn 500 năm

1 Nơi ươm mầm tài năng của những vĩ nhân: Thủ tướng Tây Ban Nha, Hồng Y Giáo chủ và nhiều Triết gia, Nhà Văn nổi tiếng Thế giới

Universidad de Alcalá

Thành phố Alcalá, 27.000+ Sinh viên, 2000+ Giáo sư, 340+ Chương trình học

1 Đây là ngôi trường với 7 Giải Nobel, 18 Giải Price Of Asturias, 7 Giải Cervantes trong suốt lịch sử hơn 500 năm

1 Nơi ươm mầm tài năng của những vĩ nhân: Thủ tướng Tây Ban Nha, Hồng Y Giáo chủ và nhiều Triết gia, Nhà Văn nổi tiếng Thế giới

Universidad de Alcalá

Thành phố Alcalá, 27.000+ Sinh viên, 2000+ Giáo sư, 340+ Chương trình học

1 Đây là ngôi trường với 7 Giải Nobel, 18 Giải Price Of Asturias, 7 Giải Cervantes trong suốt lịch sử hơn 500 năm

1 Nơi ươm mầm tài năng của những vĩ nhân: Thủ tướng Tây Ban Nha, Hồng Y Giáo chủ và nhiều Triết gia, Nhà Văn nổi tiếng Thế giới

Universidad de Alcalá

Thành phố Alcalá, 27.000+ Sinh viên, 2000+ Giáo sư, 340+ Chương trình học

1 Đây là ngôi trường với 7 Giải Nobel, 18 Giải Price Of Asturias, 7 Giải Cervantes trong suốt lịch sử hơn 500 năm

1 Nơi ươm mầm tài năng của những vĩ nhân: Thủ tướng Tây Ban Nha, Hồng Y Giáo chủ và nhiều Triết gia, Nhà Văn nổi tiếng Thế giới

Universidad de Alcalá

Thành phố Alcalá, 27.000+ Sinh viên, 2000+ Giáo sư, 340+ Chương trình học

1 Đây là ngôi trường với 7 Giải Nobel, 18 Giải Price Of Asturias, 7 Giải Cervantes trong suốt lịch sử hơn 500 năm

1 Nơi ươm mầm tài năng của những vĩ nhân: Thủ tướng Tây Ban Nha, Hồng Y Giáo chủ và nhiều Triết gia, Nhà Văn nổi tiếng Thế giới

Universidad de Alcalá

Thành phố Alcalá, 27.000+ Sinh viên, 2000+ Giáo sư, 340+ Chương trình học

1 Đây là ngôi trường với 7 Giải Nobel, 18 Giải Price Of Asturias, 7 Giải Cervantes trong suốt lịch sử hơn 500 năm

1 Nơi ươm mầm tài năng của những vĩ nhân: Thủ tướng Tây Ban Nha, Hồng Y Giáo chủ và nhiều Triết gia, Nhà Văn nổi tiếng Thế giới

Universidad de Alcalá

Thành phố Alcalá, 27.000+ Sinh viên, 2000+ Giáo sư, 340+ Chương trình học

1 Đây là ngôi trường với 7 Giải Nobel, 18 Giải Price Of Asturias, 7 Giải Cervantes trong suốt lịch sử hơn 500 năm

1 Nơi ươm mầm tài năng của những vĩ nhân: Thủ tướng Tây Ban Nha, Hồng Y Giáo chủ và nhiều Triết gia, Nhà Văn nổi tiếng Thế giới

Universidad de Alcalá

Thành phố Alcalá, 27.000+ Sinh viên, 2000+ Giáo sư, 340+ Chương trình học

1 Đây là ngôi trường với 7 Giải Nobel, 18 Giải Price Of Asturias, 7 Giải Cervantes trong suốt lịch sử hơn 500 năm

1 Nơi ươm mầm tài năng của những vĩ nhân: Thủ tướng Tây Ban Nha, Hồng Y Giáo chủ và nhiều Triết gia, Nhà Văn nổi tiếng Thế giới

Phản hồi từ Du học sinh Tây Ban Nha

5.0
5/5

Đánh giá từ 600+ Học viên

Phạm Uyên Vy

Study in Spain

“Hành trình ứng tuyển Đại học gian nan và “trái ngọt” 4 suất học bổng du học Tây Ban Nha với tổng giá trị lên đến 7,6 tỷ đồng “

Nguyễn Thị Thu Hiền

Cựu học sinh THPT Lê Quý Đôn
GPA 9.2 – IELTS 7.5

Learn how technology and automation can streamline RevOps processes, from lead generation and qualification to sales and customer success, and improve efficiency and revenue growth.

Hoàng Văn Bảo

Study in Spain

Explore the differences between traditional sales and marketing and RevOps, the benefits of adopting a RevOps approach, and how to transition to RevOps.

Phạm Uyên Vy

Study in Spain

“Hành trình ứng tuyển Đại học gian nan và “trái ngọt” 4 suất học bổng du học Tây Ban Nha với tổng giá trị lên đến 7,6 tỷ đồng “

Nguyễn Thị Thu Hiền

Cựu học sinh THPT Lê Quý Đôn
GPA 9.2 – IELTS 7.5

Learn how technology and automation can streamline RevOps processes, from lead generation and qualification to sales and customer success, and improve efficiency and revenue growth.

Hoàng Văn Bảo

Study in Spain

Explore the differences between traditional sales and marketing and RevOps, the benefits of adopting a RevOps approach, and how to transition to RevOps.

Phạm Uyên Vy

Study in Spain

“Hành trình ứng tuyển Đại học gian nan và “trái ngọt” 4 suất học bổng du học Tây Ban Nha với tổng giá trị lên đến 7,6 tỷ đồng “

Nguyễn Thị Thu Hiền

Cựu học sinh THPT Lê Quý Đôn
GPA 9.2 – IELTS 7.5

Learn how technology and automation can streamline RevOps processes, from lead generation and qualification to sales and customer success, and improve efficiency and revenue growth.

Hoàng Văn Bảo

Study in Spain

Explore the differences between traditional sales and marketing and RevOps, the benefits of adopting a RevOps approach, and how to transition to RevOps.

Tin Tức về Du học Tây Ban Nha

Các câu hỏi thường gặp

 • Các bạn du học sinh phải có độc tuổi từ 16 trở lên để tham gia vào các chương trình du học ở Tây Ban Nha
 • Điều kiện đầu tiên để đánh giá xem liệu bạn có đủ năng lực theo học chương trình giáo dục ở Tây Ban Nha hay không thường sẽ dựa vào bảng điểm 2 năm gần nhất. Giữa các bậc học khác nhau thì điều kiện về học lực GPA và điểm ngoại ngữ cũng sẽ có sự khác biệt. Thường sẽ đều có quy chuẩn phải đạt 6.5 GPA và có chứng chỉ ngoại ngữ từ B1 trở lên đối với tiếng Tây Ban Nha.
 • Điều kiện tiếp theo là về tài chính, để học tập ở Tây Ban Nha bạn bắt buộc phải có chứng minh tài chính và sổ tiết kiệm ít nhất 24,000 Euro đương đương khoảng 600 triệu VNĐ, được gửi ngân hàng ít nhất là 6 tháng trước kỳ nhập học.
 • Và đương nhiên bạn sẽ cần thư mời nhập học của một trường hay trung tâm giáo dục đủ thẩm quyền tại Tây Ban Nha (nằm trong danh sách được phép tuyển sinh của Đại sứ quán Tây Ban Nha)
 • Trừ khi các ngành học bạn lựa chọn được dạy bằng tiếng anh và dùng tiếng Anh để học thì đối với việc Du học tại Tây Ban Nha, tiếng Anh không phải là một điều kiện cần nhưng sẽ là một điều kiện đủ và một ưu thế cho các bạn du học sinh bởi môi trường sống của các bạn sẽ có sự tham gia của rất nhiều các bạn du học sinh khác đến từ đất nước và văn hoá khác nhau.

Chi phí s bao gm các khon:

 • Học phí:
  • Khoá tiếng: 4.500 Euro/năm
  • Cao đẳng Nghề: 350 Euro/năm
  • Đại học: 1.000 – 5.000 Euro/năm
  • Thạc sĩ, Tiến sĩ: 2.000 – 5.000 Euro/năm
 • Sinh hoạt phí
  • Nhà ở: 350 – 800 Euro/tháng
  • Ăn uống: 200 – 350 Euro/tháng
  • Đi lại: 45 – 70 Euro/tháng (phương tiện công cộng)
 • Chi phí khác:
  • Sách vở: 900 Euro/năm
  • Bảo hiểm y tế: 200 Euro/năm
 • Xin visa du học Tây Ban Nha không khó nếu các bạn đã có nền tảng học tập tốt, điểm GPA và IELTS cao; Tài chính gia đình ổn định, mục đích học tập rõ ràng; Chọn đúng ngành nghề phù hợp với nền tảng học tập của bản thân; Lựa chọn đơn vị tư vấn và hướng dẫn làm hồ sơ phù hợp.
 • Các bạn từ 16 là có thể xin nhập học các chương trình tương ứng với độ tuổi là THPT. Còn đối với các ứng viên xin học Đại học thì tuổi tác không có yêu cầu cụ thể, chỉ cần đáp ứng điều kiện nhập học là có thể du học.
 • Thanh toán bằng các dịch vụ thanh toán của ngân hàng trung gian hoặc nộp tiền mặt tại trung tâm tư vấn.
 • Qua hình thức trực tiếp: Trung tâm tư vấn thực hiện lập hóa đơn điện tử trên phần mềm lập hóa đơn điện tử, ký điện tử hóa đơn và truyền trực tiếp đến hệ thống của du học sinh theo cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa hai bê
 • Gửi thông qua tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Trung tâm tư vấn truy cập vào chương trinh hệ thống lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để khởi tạo, lập hóa đơn bằng chương trình lập hóa đơn điện tử vào hệ thống sau đó, gửi cho Du học sinh hóa đơn điện tử có chữ ký điện tử của đại diện Trung tâm.