GEC - TỔ CHỨC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA TÂY BAN NHA

Tham gia các chương trình hợp tác giáo dục được điều phối bởi GEC trong suốt 16 năm qua

Thông điệp từ Chủ tịch

Since its foundation in 2006, Gestión Educativa Consultores (GEC) has been working on promoting globalisation projects in the Spanish education system. The projects concern different stages of study, from primary school to high-education level (including undergraduate and postgraduate)

Từ khi thành lập năm 2006, Gestión Educativa Consultants (GEC) vẫn luôn thúc đẩy quốc tế hóa hệ thống giáo dục Tây Ban Nha từ cấp Tiểu học tới bậc Đại học (Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ).

Juan Carlos Izquierdo

President | Chủ tịch GEC

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thành lập năm 2006 GEC liên tục phát triển trở thành sự lựa chọn hàng đầu của du học sinh trong hệ thống giáo dục quốc tế. GEC đã tham gia vào thúc thúc đẩy nhiều thỏa thuận với Bộ giáo dục của các quốc gia châu Á nhằm thúc đẩy học bổng Eramus +, KA107, thành lập các trung tâm giáo dục Tây Ban Nha ở nước ngoài,v.v

GEC tích cực tham gia các họat động chuyển giao tri thức từ Tây Ban Nha tới các quốc gia trên thế giới với trọng tâm là giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, đặc biệt ưu tiên các nước châu Á trong đó có Việt Nam.

Trên nền tảng Đại học Complutense tại Madrid và Real Colegio Complutense tại Đại học Havard, GEC tập trung thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế của các trường Đại học, viện nghiên cứu với chất lượng cao, trên phạm vi toàn cầu.

GEC Beijing

GEC mở chi nhánh tại Trung Quốc từ năm 2019 với văn phòng tại Bắc Kinh và Nam Kinh. Hiện tại, GEC là đơn vị uy tín bậc nhất trong kết nối hệ thống giáo dục Trung Quốc với Châu Âu.

GEC Vietnam

GEC hoạt động tại Việt Nam từ đầu những năm 2010 với trụ sở tại Hà Nội tập trung vào các dịch vụ giáo dục, du học, trao đổi sinh viên- giảng viên, chuyển giao chương trình đào tạo của các trường Tây Ban Nha cho các trường Việt Nam.

GEC Japan

GEC mở chi nhánh tại Nhật Bản để thúc đẩy các hợp tác chiến lược giữa các trường Đại học top đầu Nhật Bản như: Đại học Tohoku, Đại học Tokai, Đại học Showa với các trường đại học danh tiếng nhất tại Tây Ban Nha.

Giáo dục

Doanh nghiệp

Tổ chức

The High-Quality Architecture from a Silicon Valley.
The High-Quality Architecture from a Silicon Valley.
The High-Quality Architecture from a Silicon Valley.
The High-Quality Architecture from a Silicon Valley.
The High-Quality Architecture from a Silicon Valley.
The High-Quality Architecture from a Silicon Valley.
The High-Quality Architecture from a Silicon Valley.
The High-Quality Architecture from a Silicon Valley.
The High-Quality Architecture from a Silicon Valley.
The High-Quality Architecture from a Silicon Valley.
The High-Quality Architecture from a Silicon Valley.
The High-Quality Architecture from a Silicon Valley.