Quốc gia nằm trong 4 nền kinh tế lớn nhất EU

DU HỌC ĐẠI HỌC TẠI TÂY BAN NHA

 • Hệ thống Giáo dục Đại học của Tây Bay Nha đứng 11 Thế giới trong Bảng xếp hạng QS năm 2021, có 87 trường Đại học với 50 trường công lập, 37 trường tư thục.
 • Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức của 22 quốc gia, với 500+ triệu người (tại Mỹ, có hơn 50 triệu người) sử dụng như tiếng mẹ đẻ.

Khoá học tại GEC SPANISH INSTiTUTE

15

Buổi

2 Giờ/ buổi

Phổ biến nhất

Khóa học mở đầu (A1. 1)
 • Khai giảng liên tục
  Thời gian 30h, 15 buổi, 2h/buổi.
 • Có thể học Online hoặc trực tiếp
 • Học với Giáo viên bản ngữ (rèn luyện tiếng Anh trong quá trình học tiếng Tây Ban Nha)
 • Học với Giáo viên Việt Nam (học viên dễ dàng giao tiếp với giáo viên, giảm bớt áp lực cho người mới học)
 • Các lớp học có trợ giảng để hỗ trợ làm bài tập, tổ chức các hoạt động ngoài giờ học, xây dựng kế hoạch học tập và phiên dịch khi cần thiết.

15

Buổi

2 Giờ/ buổi

Phổ biến nhất

Trình độ A1.2 (tiếp nối A1.1)
 • Khai giảng liên tục
 • Thời gian 30h, 15 buổi, 2h/buổi.
 • Có thể học Online hoặc trực tiếp
 • Khuyến khích học với Giáo viên bản ngữ (rèn luyện tiếng Anh trong quá trình học tiếng Tây Ban Nha)
 • Các lớp học có trợ giảng để hỗ trợ làm bài tập, tổ chức các hoạt động ngoài giờ học, xây dựng kế hoạch học tập và phiên dịch khi cần thiết.

23

Buổi

2 Giờ/ buổi

Nâng cao

Trình độ A2.1 (tiếp nối A1.2)
 • Khai giảng liên tục
 • Thời gian 46h, 23 buổi, 2h/buổi.
 • Có thể học Onlin e hoặc trực tiếp
 • Khuyến khích học với Giáo viên bản ngữ (rèn luyện tiếng Anh trong quá trình học tiếng Tây Ban Nha)
 • Được học lại khóa A1.1 hoặc A1.2 miễn phí.

23

Buổi

2 Giờ/ buổi

Phổ biến nhất

Trình độ A2.2 (tiếp nối A2.1)
 • Khai giảng liên tục
 • Thời gian 46h, 23 buổi, 2h/buổi.
 • Có thể học Online hoặc trực tiếp
 • Khuyến khích học với Giáo viên bản ngữ (rèn luyện tiếng Anh trong quá trình học tiếng Tây Ban Nha)
 • Được học lại khóa A1.1 hoặc A1.2 miễn phí, giảm 50% phí học khóa A2.1
 • Có lớp học cấp tốc 20 – 25h/tuần để học viên đạt trình độ A2, đủ điều kiện apply học bổng lên tới 60% khi du học Tây Ban Nha

25

Buổi

2 Giờ/ buổi

Nâng cao

Trình độ B1.1 (tiếp nối A2.2)
 • Khai giảng liên tục
 • Thời gian 50h, 25 buổi, 2h/buổi.
 • Có thể học Online hoặc trực tiếp
 • Có lớp học cấp tốc (20 – 25h/tuần) để học viên đủ điều kiện nhập học chương trình Đại học, Thạc sĩ dạy bằng tiếng Tây Ban Nha

25

Buổi

2 Giờ/ buổi

Nâng cao

Trình độ B1.2 (tiếp nối B1.1)
 • Khai giảng liên tục
 • Thời gian 50h, 25 buổi, 2h/buổi.
 • Có thể học Online hoặc trực tiếp
 • Có lớp học cấp tốc (20 – 25h/tuần) để học viên đủ điều kiện nhập học chương trình Đại học, Thạc sĩ dạy bằng tiếng Tây Ban Nha

25

Buổi

2 Giờ/ buổi

Phổ biến nhất

Trình độ B1.2 (tiếp nối B1.1)
 • Khai giảng liên tục
 • Thời gian 50h, 25 buổi, 2h/buổi.
 • Có thể học Online hoặc trực tiếp
 • Có lớp học cấp tốc (20 – 25h/tuần) để học viên đủ điều kiện nhập học chương trình Đại học, Thạc sĩ dạy bằng tiếng Tây Ban Nha

25

Buổi

2 Giờ/ buổi

Nâng cao

Trình độ B1.3 (tiếp nối B1.2)
 • Khai giảng liên tục
 • Thời gian 50h, 25 buổi, 2h/buổi.
 • Có thể học Online hoặc trực tiếp
 • Có lớp học cấp tốc (20 – 25h/tuần) để học viên đủ điều kiện nhập học chương trình Đại học, Thạc sĩ dạy bằng tiếng Tây Ban Nha

Linh hoạt

Số buổi không giới hạn

2 Giờ/ buổi

Nâng cao

Trình độ B2 trở lên
 • Khai giảng liên tục
 • Học 1-1 với Giáo viên bản ngữ
 • Lộ trình phát triển năng lực tiếng rõ ràng
 • Thời gian học linh hoạt theo nhu cầu học viên
 • Luyện thi DELE