• Khai giảng liên tục
  • Thời gian 50h, 25 buổi, 2h/buổi.
  • Có thể học Online hoặc trực tiếp
  • Có lớp học cấp tốc (20 – 25h/tuần) để học viên đủ điều kiện nhập học chương trình Đại học, Thạc sĩ dạy bằng tiếng Tây Ban Nha